DOSTĘPNA SZKOŁA - Szkoła Podstawowa

    • Kontrast
    • Czcionka

Witam w szkole podstawowej. Telefon do nas: 76 831 76 37, nasz adres email: szkola@przedmoscie.edu.pl


Przedstawiamy film promujący projekt „Dostępna Szkoła”, który został nakręcony w naszej Gminie!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=59&v=VU_u7idJFik&feature=emb_logo

To ogromny sukces Gminy Głogów! Podpisaliśmy umowę grantową jako drugi beneficjent w kraju!

Projekt „Dostępna Szkoła” realizowany jest jako pilotaż działania „Szkoła bez barier – program Dostępność Plus”. Powstał z myślą o szkołach podstawowych wymagających poprawy szeroko rozumianej dostępności. Projekt wdrażany jest w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie realizowane jest w partnerstwie poprzez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Gmina Głogów otrzyma 1.350.000,00 zł na zadanie „Poprawa dostępności szkół Gminy Głogów w Wilkowie i Przedmościu”.

2. Szkoła sukcesywnie otrzymuje z projektu Dostępna Szkoła pomoce dydaktyczne i edukacyjne, sprzęt komputerowy i elektroniczny, które przeznaczone są dla wszystkich uczniów szkoły w codziennej edukacji.

3. LIDER DOSTĘPNOŚCI: Rodzice, nauczyciele oraz uczniowie mogą wszelkie uwagi i sugestie związane z dostępnością szkoły zgłaszać na skrzynkę mailową lidera dostępności powołanego w szkole na następujący adres: liderdostepnaszkola@przedmoscie.edu.pl. Lider pełni dyżur w każdą pierwszą środę miesiąca.

4. Biblioteka szkolna oraz sala języka polskiego wyposażone zostają w czytniki ebook, ebooki oraz audiobooki, z których można będzie korzystać w czytelni.

5. STOŁÓWKA- POTRZEBY ŻYWIENIOWE
Ważnym elementem opieki w naszej szkole jest realizacja specjalnych potrzeb żywieniowych dzieci. Wśród specjalnych potrzeb żywieniowych należy wymienić m.in. alergie pokarmowe, celiakię, cukrzycę. Na podstawie zgłoszenia przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka szczególnych potrzeb żywieniowych, stołówka szkolna przygotowuje posiłki z uwzględnianiem tych potrzeb. Tym samym dzieci mają zapewniony dostęp do żywienia adekwatnego do ich indywidualnego zapotrzebowania i nie są wykluczone z możliwości wspólnego spożywania posiłków w przedszkolu lub szkole.

Pozostałe projekty i pogrogramy w których szkoła bierze udział

Logo kampanii 5 porcji warzyw, owoców lub soku.
Kampania 5 porcji warzyw, owoców lub soku
Logo akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.
Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
Logo programu - Akademia Bezpiecznego Puchatka.
Akcja - Akademia Bezpiecznego Puchatka
Logo akcji - Młodzi głosują.
Młodzi głosują - Centrum Edukacji Obywatelskiej
Logo akcji - Młodzi głosują.
Szkoła pamieta - ogólnopolska akcja MEN
Logo akcji - Młodzi głosują.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Back to top