Rezygnacja z wyżywienia - Szkoła Podstawowa

    • Kontrast
    • Czcionka

Witam w szkole podstawowej. Telefon do nas: 76 831 76 37, nasz adres email: szkola@przedmoscie.edu.pl

Rezygnacja z dożywiania

Ja, ………………………………………………………………………………………………………,

Imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna Prawnego

oświadczam, że moje dziecko ……………………………………………….. klasa ……………

nie będzie korzystało z dożywiania w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przedmościu od ………………………..r.

Kartę rezygnacji należy dostarczyć  do sekretariatu szkoły lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail intendent@przedmoscie.edu.pl

Przedmoście, dnia ……………………………………….

……………………………………………

Podpis Rodzica/ Prawnego Opiekun

Pozostałe projekty i pogrogramy w których szkoła bierze udział

Logo kampanii 5 porcji warzyw, owoców lub soku.
Kampania 5 porcji warzyw, owoców lub soku
Logo akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.
Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
Logo programu - Akademia Bezpiecznego Puchatka.
Akcja - Akademia Bezpiecznego Puchatka
Logo akcji - Młodzi głosują.
Młodzi głosują - Centrum Edukacji Obywatelskiej
Logo akcji - Młodzi głosują.
Szkoła pamieta - ogólnopolska akcja MEN
Logo akcji - Młodzi głosują.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Back to top