Konkurs na plakat promujący mediację - Szkoła Podstawowa

    • Kontrast
    • Czcionka

Witam w szkole podstawowej. Telefon do nas: 76 831 76 37, nasz adres email: szkola@przedmoscie.edu.pl

Szanowni Państwo!

Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący mediację – alternatywny do sądowego sposób rozwiązywania sporów.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację.

WAŻNE INFORMACJE TECHNICZNE:

– każda praca ma być pracą indywidualną
– prace mogą być wykonane formie plastycznej, dowolną techniką, bez prac wykonanych w programach komputerowych (grafik komputerowych)
– praca ma być wykonana w układzie pionowym
– plik z pracą należy podpisać IMIENIEM I NAZWISKIEM uczestnika
– do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy zgodny z załącznikiem nr 1 (dostępny na stronie internetowej https://www.gov.pl/attachment/632fc0c3-a126-418a-9fba-b37711557705)
– praca nie może naruszać praw autorskich i praw własności przemysłowej przysługujących osobom trzecim

TERMIN PRZYNOSZENIA PRAC DO SZKOŁY: 07.06.2023r. do pedagoga szkolnego lub wychowawcy

Szczegóły związane z konkursem, dostępne są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji-2024

Zachęcam!
Małgorzata Kraszewska
pedagog

Pozostałe projekty i pogrogramy w których szkoła bierze udział

Logo kampanii 5 porcji warzyw, owoców lub soku.
Kampania 5 porcji warzyw, owoców lub soku
Logo akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.
Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
Logo programu - Akademia Bezpiecznego Puchatka.
Akcja - Akademia Bezpiecznego Puchatka
Logo akcji - Młodzi głosują.
Młodzi głosują - Centrum Edukacji Obywatelskiej
Logo akcji - Młodzi głosują.
Szkoła pamieta - ogólnopolska akcja MEN
Logo akcji - Młodzi głosują.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Back to top