Ostatni moment na zawalczenie o stypendium Wójta Gminy Głogów - Szkoła Podstawowa

  • Kontrast
  • Czcionka

Witam w szkole podstawowej. Telefon do nas: 76 831 76 37, nasz adres email: szkola@przedmoscie.edu.pl

Drodzy uczniowie szkół Gminy Głogów! To już ostatnie tygodnie na poprawę ocen końcowych i zawalczenie o stypendium Wójta Gminy Głogów!

Kto ma szansę na stypendium?

 • uczeń, który kończy w roku bieżącym klasę od IV do VIII w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach/ Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Wilkowie/ Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Przedmościu;
 • uczeń, który uzyskał w roku szkolnym 2022/2023 średnią ocen co najmniej 4,75 lub zdobył I miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu powiatowym lub został laureatem konkursów
 • na szczeblu wojewódzkim i wyżej w mijającym roku szkolnym oraz zyskał średnią ocen co najmniej 4,5;
 • uczeń, którego dotyczy wniosek nie musi zamieszkiwać Gminy Głogów

Co należy zrobić, aby otrzymać stypendium?

 • wniosek trzeba złożyć w terminie do 31 lipca 2023 roku w Urzędzie Gminy Głogów przy ul. Piaskowej 1 (sekretariat bądź pokój nr 316)
 • wniosek musi zawierać średnią ocen potwierdzoną przez Dyrektora szkoły oraz opinię Rady Pedagogicznej;
 • wnioskodawcą może być: rodzic/ opiekun prawny ucznia, dyrektor szkoły, wychowawca klasy (nie sam uczeń)

Życzymy powodzenia!

Pozostałe projekty i pogrogramy w których szkoła bierze udział

Logo kampanii 5 porcji warzyw, owoców lub soku.
Kampania 5 porcji warzyw, owoców lub soku
Logo akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.
Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
Logo programu - Akademia Bezpiecznego Puchatka.
Akcja - Akademia Bezpiecznego Puchatka
Logo akcji - Młodzi głosują.
Młodzi głosują - Centrum Edukacji Obywatelskiej
Logo akcji - Młodzi głosują.
Szkoła pamieta - ogólnopolska akcja MEN
Logo akcji - Młodzi głosują.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Back to top