Ostatni moment na zawalczenie o STYPENDIUM WÓJTA GMINY GŁOGÓW! - Szkoła Podstawowa

  • Kontrast
  • Czcionka

Witam w szkole podstawowej. Telefon do nas: 76 831 76 37, nasz adres email: szkola@przedmoscie.edu.pl

Drodzy uczniowie! To już ostatni moment na poprawę ocen końcowych i zawalczenie o stypendium Wójta Gminy Głogów!

Kto ma szansę na  stypendium?

 • uczeń, który kończy klasę od IV do VIII w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach/ Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Wilkowie/ Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Przedmościu;
 • uczeń, który uzyskał w roku szkolnym 2021/2022 średnią ocen co najmniej 4,75 lub
 • zdobył  I miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu powiatowym lub został laureatem  konkursów na szczeblu wojewódzkim i wyżej w mijającym roku szkolnym oraz uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5.

Co należy zrobić, aby otrzymać stypendium?

 • w terminie do 31 lipca 2022 roku należy złożyć wniosek ze wskazaniem średniej ocen potwierdzoną przez Dyrektora szkoły oraz opinią Rady Pedagogicznej (kserokopia świadectwa nie jest wymagana- tylko na żądanie Urzędu Gminy);
 • wnioski mogą składać: rodzic/ opiekun prawny ucznia, dyrektor szkoły, wychowawca klasy;
 • wnioski trzeba złożyć w Urzędzie Gminy Głogów przy ul. Piaskowej 1 – w sekretariacie bądź pokoju nr 316;
 • sam uczeń nie może być wnioskodawcą;
 • uczeń nie musi być mieszkańcem Gminy Głogów.

Pozostałe projekty i pogrogramy w których szkoła bierze udział

Logo kampanii 5 porcji warzyw, owoców lub soku.
Kampania 5 porcji warzyw, owoców lub soku
Logo akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.
Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
Logo programu - Akademia Bezpiecznego Puchatka.
Akcja - Akademia Bezpiecznego Puchatka
Logo akcji - Młodzi głosują.
Młodzi głosują - Centrum Edukacji Obywatelskiej
Logo akcji - Młodzi głosują.
Szkoła pamieta - ogólnopolska akcja MEN
Logo akcji - Młodzi głosują.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Back to top