STOŁÓWKA - Szkoła Podstawowa

    • Kontrast
    • Czcionka

Witam w szkole podstawowej. Telefon do nas: 76 831 76 37, nasz adres email: szkola@przedmoscie.edu.pl

Stołówka szkolna wydaje obiady od 1 września dla dzieci z oddziałów przedszkolnych, dla uczniów szkoły podstawowej od 6 września.

Do korzystania z obiadów upoważnione są wyłącznie osoby, które wypełniły Kartę Zgłoszenia Dziecka. Każde dziecko 1 września otrzyma deklaracje, jest ona dostępna również w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły w zakładce STOŁÓWKA. Zgłoszenia dokonują rodzice dziecka lub opiekunowie prawni, wypełniając jednorazowo druk deklaracji, który należy dostarczyć 1 września do intendenta.

Pozostałe projekty i pogrogramy w których szkoła bierze udział

Logo kampanii 5 porcji warzyw, owoców lub soku.
Kampania 5 porcji warzyw, owoców lub soku
Logo akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.
Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
Logo programu - Akademia Bezpiecznego Puchatka.
Akcja - Akademia Bezpiecznego Puchatka
Logo akcji - Młodzi głosują.
Młodzi głosują - Centrum Edukacji Obywatelskiej
Logo akcji - Młodzi głosują.
Szkoła pamieta - ogólnopolska akcja MEN
Logo akcji - Młodzi głosują.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Back to top