STOP UZALEŻNIENIOM - Szkoła Podstawowa

    • Kontrast
    • Czcionka

Witam w szkole podstawowej. Telefon do nas: 76 831 76 37, nasz adres email: szkola@przedmoscie.edu.pl

Drodzy Uczniowie!

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „STOP UZALEŻNIENIOM”.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI-VIII.

27.04.2021 r – termin składania prac. PRACE PRZYNOSIMY DO SZKOŁY.
10.05.2021 r – rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników.

1. Do konkursu wymagane jest przygotowanie plakatu, rysunku, obrazu, związanego z profilaktyką uzależnień od nikotyny, alkoholu, substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków lub dopalaczy. Hasło tegorocznej edycji: STOP UZALEŻNIENIOM.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie plakatu informacyjno-edukacyjnego odnoszącego się do tematu związanego z używaniem środków psychoaktywnych.

3. Technika wykonania prac – dowolna. Format prac – A3 lub A4.

4. Praca konkursowa może zawierać hasła, slogany lub inne teksty i elementy graficzne tworzące w swej całości pracę o tematyce profilaktycznej.

5. Każda praca konkursowa jest opatrzona etykietą, zawierającą dane autora.

6. Do każdej pracy jest załączona zgoda autora pracy na przetwarzanie jego danych osobowych.

7. Za wyróżnienia i I,II,III miejsce przewidziane są atrakcyjne nagrody.

8. Spośród najlepszych prac zorganizowana zostanie wystawa pokonkursowa.

Regulamin konkursu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych i etykieta o autorze w załączeniu.

ZACHĘCAM DO UDZIAŁU !!!!!

Małgorzata Kraszewska
pedagog

Pozostałe projekty i pogrogramy w których szkoła bierze udział

Logo kampanii 5 porcji warzyw, owoców lub soku.
Kampania 5 porcji warzyw, owoców lub soku
Logo akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.
Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
Logo programu - Akademia Bezpiecznego Puchatka.
Akcja - Akademia Bezpiecznego Puchatka
Logo akcji - Młodzi głosują.
Młodzi głosują - Centrum Edukacji Obywatelskiej
Logo akcji - Młodzi głosują.
Szkoła pamieta - ogólnopolska akcja MEN
Logo akcji - Młodzi głosują.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Back to top