SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO - Szkoła Podstawowa

  • Kontrast
  • Czcionka

Witam w szkole podstawowej. Telefon do nas: 76 831 76 37, nasz adres email: szkola@przedmoscie.edu.pl

Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do projektu „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”.

To długofalowy projekt dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce, którego głównym celem jest praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci oraz  poszukiwania równowagi między światem cyfrowym i rzeczywistym. Projekt ma na celu podniesienie świadomości o bezpiecznym i higienicznym korzystaniu z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wzbudzanie wśród uczniów, rodziców
i nauczycieli zachowań prospołecznych przygotowujących  do wyzwań współczesnego świata.

Podczas realizacji projektu będziemy rozwijać 7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

 1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach
  i problemach wynikających z ich nadużywania.
 2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
 3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
 4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
 5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
 6. Nauka kompetencji przyszłości.
 7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.

O wszystkich działaniach będziemy informować na bieżąco.

Już dziś jednak zapraszamy do zapoznania się z zasadami higieny cyfrowej:

10 zasad higieny cyfrowej:

Pozostałe projekty i pogrogramy w których szkoła bierze udział

Logo kampanii 5 porcji warzyw, owoców lub soku.
Kampania 5 porcji warzyw, owoców lub soku
Logo akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.
Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
Logo programu - Akademia Bezpiecznego Puchatka.
Akcja - Akademia Bezpiecznego Puchatka
Logo akcji - Młodzi głosują.
Młodzi głosują - Centrum Edukacji Obywatelskiej
Logo akcji - Młodzi głosują.
Szkoła pamieta - ogólnopolska akcja MEN
Logo akcji - Młodzi głosują.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Back to top