Akcja charytatywna organizowana na rzecz Ukrainy - pomagamy w naszej szkole - Szkoła Podstawowa

    • Kontrast
    • Czcionka

Witam w szkole podstawowej. Telefon do nas: 76 831 76 37, nasz adres email: szkola@przedmoscie.edu.pl

„Każdy gest,

nawet najdrobniejszy…

zmienia świat…czyjś świat”

Agre­sja Ro­sji skie­ro­wa­na wo­bec na­sze­go są­sia­da po­ru­szy­ła ser­ca ty­się­cy Po­la­ków, w tym nasze… dlatego nie pozostajemy obojętni! Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przedmościu, Samorząd Uczniowski oraz Szkolny Klub Wolontariatu włączają się do akcji charytatywnej organizowanej na rzecz Ukrainy. Chcemy pomóc, a pomoc na miarę naszych możliwości to w tej chwili zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy.

Poniżej przygotowana li­sta rze­czy pierw­szej po­mo­cy, dla­te­go za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z jej punk­ta­mi i przy­go­to­wy­wa­nie za­ku­pów czy pa­czek na jej pod­sta­wie:

li­sta rze­czy pierw­szej po­mo­cy- zbiórka dla mieszkańców Ukrainy

Dary prosimy zostawiać przy wejściu do szkoły w specjalnie przygotowanych pojemnikach.

Akcję koordynuje p. Joanna Harendarz oraz Kamila Trznadel

Pozostałe projekty i pogrogramy w których szkoła bierze udział

Logo kampanii 5 porcji warzyw, owoców lub soku.
Kampania 5 porcji warzyw, owoców lub soku
Logo akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.
Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
Logo programu - Akademia Bezpiecznego Puchatka.
Akcja - Akademia Bezpiecznego Puchatka
Logo akcji - Młodzi głosują.
Młodzi głosują - Centrum Edukacji Obywatelskiej
Logo akcji - Młodzi głosują.
Szkoła pamieta - ogólnopolska akcja MEN
Logo akcji - Młodzi głosują.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Back to top