zDolny Ślązak - Szkoła Podstawowa

    • Kontrast
    • Czcionka

Witam w szkole podstawowej. Telefon do nas: 76 831 76 37, nasz adres email: szkola@przedmoscie.edu.pl

W dniach 16 – 27 października odbyły się szkolne etapy konkursu zDolny Ślązak.
Realizatorem konkursów przedmiotowych zDolny Ślązak jest Dolnośląski Kurator Oświaty we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną, Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, powiatowymi ośrodkami doskonalenia i doradztwa nauczycieli oraz dyrektorami i nauczycielami szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Konkursy przedmiotowe zDolny Ślązak realizowane są w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień i obejmują następujące przedmioty szkolne: język polski, matematykę, historię, biologię, geografię, chemię, fizykę, język angielski.
W naszej szkole 15 uczniów z klas VI,VII I VIII przystąpiło do rywalizacji, wielu z nich wzięło udział w różnych przedmiotowych konkursach, co budzi szczególny podziw.
Ilość uczniów biorących udział w poszczególnych konkursach:
• Język polski – 1
• Matematyka – 5
• Język angielski – 7
• Biologia – 3
• Historia – 3
• Geografia – 10
• Fizyka – 3
Był to dwutygodniowy i wyczerpujący konkursowy maraton.
Rekordzista, uczeń klasy 8 , wziął udział aż w siedmiu konkursach.
Do etapu powiatowego zakwalifikowała się Zofia Kacała z historii oraz biologii.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom oraz nauczycielom ich przygotowujących za udział w konkursach i życzymy powodzenia na etapie powiatowym.
Małgorzata Zmysłowska
szkolny koordynator konkursu
Wyświetl statystyki i reklamy
Promuj post
Wszystkie reakcje:

5

Pozostałe projekty i pogrogramy w których szkoła bierze udział

Logo kampanii 5 porcji warzyw, owoców lub soku.
Kampania 5 porcji warzyw, owoców lub soku
Logo akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.
Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
Logo programu - Akademia Bezpiecznego Puchatka.
Akcja - Akademia Bezpiecznego Puchatka
Logo akcji - Młodzi głosują.
Młodzi głosują - Centrum Edukacji Obywatelskiej
Logo akcji - Młodzi głosują.
Szkoła pamieta - ogólnopolska akcja MEN
Logo akcji - Młodzi głosują.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Back to top