Uwaga, konkurs! - Szkoła Podstawowa

    • Kontrast
    • Czcionka

Witam w szkole podstawowej. Telefon do nas: 76 831 76 37, nasz adres email: szkola@przedmoscie.edu.pl

Konkurs Plastyczny– „MÓJ ULUBIONY BOHATER KSIĄŻKOWY”

Organizator konkursu – Biblioteka Pedagogiczna – Powiatowego Centrum Poradnictwa
Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 10, 67-200 Głogów
tel.76/7272598, e-mail: glogow@dbp.wroc.pl

Cele konkursu
• rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczniów,
• pogłębianie umiejętności manualnych, twórczych, artystycznych,
• rozwijanie zainteresowań związanych z dziedzictwem kulturowym,
• propagowanie znajomości literatury,
• możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców,
• rozwijanie kreatywności oraz umiejętności plastycznych.

Uczestnicy- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas: I –VIII szkoły podstawowej.

Prace konkursowe

1.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej, przedstawiającej bohatera lub bohaterów dowolnej książki.

2.Praca może być wykonana dowolną techniką (malarstwo, kolaż, rysowanie pastelami suchymi lub olejnymi, wyklejanie z plasteliny, wyklejanka itp.) w formacie nie większym niż A3.

3.Do każdej pracy musi być załączona zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie jego danych osobowych oraz praca konkursowa musi być opatrzona etykietą, zawierającą dane autora (załącznik nr 1 i nr2) do pobrana druki w bibliotece szkolnej lub do wydrukowania ze strony Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie.

4.Prace przynosimy do biblioteki szkolnej do 26.04.2022r. ( zostaną przekazane do Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie).

Pozostałe projekty i pogrogramy w których szkoła bierze udział

Logo kampanii 5 porcji warzyw, owoców lub soku.
Kampania 5 porcji warzyw, owoców lub soku
Logo akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA.
Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia
Logo programu - Akademia Bezpiecznego Puchatka.
Akcja - Akademia Bezpiecznego Puchatka
Logo akcji - Młodzi głosują.
Młodzi głosują - Centrum Edukacji Obywatelskiej
Logo akcji - Młodzi głosują.
Szkoła pamieta - ogólnopolska akcja MEN
Logo akcji - Młodzi głosują.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Back to top